Aktuellt

Vi välkomnar alla de som vill delta i någon av aktiviteterna. Vissa aktiviteter är mer beroende av din medverkan än andra, t ex iordningställande av fårhusen inför vintern, stängsling av hagar och flytt av fåren mellan hagarna. Se vidare länk Fåråret.

Hör av dig om du är intresserad till info@kallvikensgard.com


Följ oss på Facebook: