Aktuellt

Under Aktuellt kan du läsa lite om vad som händer den närmsta tiden. Vi välkomnar alla de som vill delta i någon av aktiviteterna. Vissa aktiviteter är mer beroende av din medverkan än andra, t ex iordningställande av fårhusen inför vintern, stängsling av hagar och flytt av fåren mellan hagarna.

Hör av dig om du är intresserad till info@kallvikensgard.com

Nästa slakttillfälle blir i oktober 2018. Läs mer här!

Vecka 16
Årets lamning bör sätta igång ungefär den 22 april

Följ oss på Facebook: